Gartneriet

Barnehagens gruppe av barn fra 3-6 år har fått navnet Gartneriet fordi vi vil gi barna best mulig vekstforhold. Vi vektlegger å utvikle et positivt selvbilde hos barna og stimulere deres sosiale utvikling. Språkstimulering og sosial kompetanse fremmes gjennom daglige aktiviteter som samlingsstund, samtaler ved matbordet, filosofering, undring, aktiviteter, turer og lek med mer. Gartneriet har turdager, temasamlinger, lekegrupper, formingsaktiviteter, førskoletrening. Avdelingen har 24 barn.