Måltider i barnehagen

De barna som skal spise frokost i barnehagen tar med matpakke hjemmefra. Barnehagen serverer melk/ vann til måltidene.

Barnehagen serverer lunsj hver dag. Rutinene rundt servering av måltider varierer ut fra hvilke avdeling barnet er på og og er litt ulik fra dag til dag. Vi har varm lunsj en dag pr uke. Alle barnehager tar inn et beløp som skal dekke maten til selvkost.

Det å samles rundt et godt måltid mat er en viktig læringsarena. Like viktig er det at maten vi tilbyr gir barna energi til en aktiv dag i barnehagen. Vi har en bevisst holdning til bruk av salt, sukker og visse typer fett i maten vi serverer. Barn som trenger egne dietter får tilrettelagt for det. Sammen med fysisk aktivitet er gode matvarer noe av det beste vi kan bidra med for å holde barna frisk og glad.

Daglig serveres et frukt måltid. Knøttene spiser frukt ca kl 14.00. og Gartneriet spiser ca.14.30.  Ulik frisk frukt serveres.