Helse, miljø og sikkerhet

 

Bedehusbarnehagen arbeider aktivt for å sikre alle barnehagebarn et trygt og sikkert sted å være.
Bedehusbarnehagen holder seg til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk innenfor brannvern, førstehjelp, arbeidsmiljø, risikoanalyser, lekeplass kontroll og forebyggende arbeid. Til hjelp i arbeidet med systematisk HMS arbeid bruker vi PBL- mentor.
Den enkelte ansatte deltar jevnlig på grunnleggende kurs i førstehjelp og brannvern.
Barnehagen er tilknyttet PBL`s bedriftshelsetjeneste.
Vi har avtale med ekstern lekeplasskontrollør. Detter er viktig for å opprettholde den standarden på barnas lekemiljø som Bedehusbarnehagen etterstreber.

Forsikring av barna

Ulykker kan ramme oss alle – men vi håper naturligvis å slippe det. Ikke minst ønsker vi å beskytte barna våre fra denne type hendelser. Men skulle først ulykken skje, kan en ulykkesforsikring gjøre at de økonomiske følgene av ulykken blir lettere å leve med.

Karmel_Ulykkesforsikring_flyer_barnehage_imf