Det kristne innholdet

Det kristne innholdet

Barnehagen vår er en barnehage med utvidet praktisering av den kristne formålsparagrafen. Det kristne innholdet vil derfor prege mye av det vi foretar oss. Vi ønsker å gi barna kunnskap og kjennskap til den kristne tro, tilpasset barnets alder. Vi vil at barna skal oppleve trygghet og glede gjennom det som blir formidlet.
Gjennom bøker og sanger med kristent innhold, enkle bibelfortellinger, dramatisering, formingsaktiviteter og kirkebesøk vil vi gi barna varierte opplevelser med mulighet til å bruke alle sanser.
Det er viktig å være åpne for barnas tanker, og vi kan undre oss sammen.

 

Sentralt i barnehagen står feiringen av de store høytidene. Her vil vi ikke bare bringe videre tradisjonene, men også fortelle hvorfor vi feirer jul, påske og pinse.
De kristne etiske normene som ærlighet, tilgivelse, likeverd, respekt, toleranse og nestekjærlighet ønsker vi skal prege barnehagen vår ved at vi voksne er forbilder for barna gjennom holdninger og handlinger. Vi vil at barna skal lære hvordan vi på beste måte kan fungere sammen. Dette er også i tråd med det vi lærer om sosialt samspill.