Velkommen!

Bedehusbarnehagen ligger i Blomsterdalen i Bergen. Lyse og trivelige lokaler i bedehuset Karmel som også er eierne av barnehagen. Vi har utvidet kristen formålsparagraf. Vi bruker den landlige beliggenheten og går regelmessig i skogen der vi har aktiviteter og utforsker årstidene med mer.

Vi har spesielt fokus på språk som grunnlag for læring og som er er en viktig basis for sosial kompetanse. Vi er opptatt av å gi hvert enkelt barn anerkjennelse og trygghet. Alle skal bli sett og får en hverdag som er trygg, spennende og lærerik. Vårt varierte opplegg består blant annet av musikksamlinger, eksperimenter, matlaging og egne samlinger for førskoleBedhusbarnehagenbarna.