Søke plass hos oss

 

Alle barnehagene i Bergen har felles opptakssystem og vi ber derfor alle om å søke elektronisk. Ta kontakt med styrer i barnehagen dersom dere ønsker hjelp med søknaden.

Elektronisk søknad:

https://web-parent.prod.vigilo-oas.no/start-application/bergen

Velg hvilken måned du ønsker, og søk så opp "Bedehusbarnehagen".

Søknadsfristen for hovedopptak er 1. mars.

Dersom barn slutter i løpet av barnehageåret, vil barnehagen umiddelbart sende ut tilbud til søkere som står på ventelistene. Det vil si at vi har suppleringsopptak i løpet av året.

Prioritert søker
Søkere som mener seg berettiget plass i prioritert gruppe kan søke særskilt om dette. Se retningslinjer på http://bergen.kommune.no. Og barnehagens 
vedtekter.

Bedehusbarnehagen
 tilbyr heldagsplasser inntil 45 t pr uke. Et barn som er tildelt barnehageplass beholder plassen inntil barnet begynner på skolen. Det betales for 11 måneder i året og juli måned er betalingsfri. Våre barnehager holder sommerstengt i uke 29 og 30. Alle barna må ha minimum 4 ferieuker pr år. Barnehagene holder i tillegg stengt 5 planleggingsdager hvert år. NB! Lokale tilpassinger forekommer!

Økonomisk moderasjon
Foreldre med barn i Bedehusbarnehagen kan søke økonomisk refusjon fra Bergen kommune. Enslige forsørgere kan søke Bergen kommune om moderasjon etter individuell vurdering.