Knøttene

Det viktigste hos Knøttene er god omsorg og etablering av trygghet. Dette handler om gode relasjoner mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. I et omsorgsfullt miljø er det også et mål at barna skal utvikle språklige og motoriske ferdigheter. Vi vil nå våre mål gjennom trygge gode rutiner, rim, regler og sang, lek, kos, godt stell, daglige lufteturer og nok hvile.