Ansatte

Kvalitet i barnehagen er først og fremst avhengig av de menneskelige ressursene, det vil si barna, foresatte og barnehagens personale.

Kvalitet i barnehagen er først og fremst avhengig av de menneskelige ressursene, det vil si barna, foresatte og barnehagens personale.

Barn blir til i møte med sine omgivelser, og i dette møtet bygger barn identitet og kunnskap. De viktigste personene i barnehagen for barna er ansatte, og det er derfor av stor betydning at ansatte møter barna med respekt, likeverd og empati. Å anerkjenne barnet som subjekt betyr å møte den enkelte som et individ som kan forholde seg til seg selv, med rettigheter i forhold til egne tanker og følelser. Barnehagens personale har kurs i og bruker prinsipper fra ICDP:

  1. Den emosjonelle og ekspressive dialog.

Tema 1: Vis positive følelser – vis at du er glad i barnet,
Tema 2: Juster deg til barnet og følg dets initiativ,
Tema 3: Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en følelsesmessig samtale,
Tema 4: Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre,

  1. Den meningsskapende og utvidende dialog.

Tema 5: Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at dere har felles opplevelse av det som er rundt dere,
Tema 6: Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det, med følelser og entusiasme,
Tema 7: Utdyp og gi forklaringer til det du opplever sammen med barnet

  1. Den regulerende og grensesettende dialog.

Tema 8: Hjelp barnet å kontrollere seg selv ved å planlegge sammen og ved å sette grenser på en positiv måte

Arbeidet med metoden bevisstgjør oss på våre holdninger og daglige kommunikasjon i alle våre relasjoner i barnehagen