Noahs Ark

I Bedehusbarnehagen har vi utvidet kristen formålsparagraf og ønsket derfor å fremheve fortellingen om Noahs ark fra bibelen ute på vår lekeplass.