Klatrefredag

Hver fredag får barna prøve seg på klatreveggen som er i barnehagen. Barna gjør dette gruppevis, og hvert barn får klatre ca. en gang hver måned. I klatreveggen møter barna motoriske utfordringer, og mestringsfølelse.